obec Čistá / aktuality / Prezidentské volby 2023

AKTUALITY

Prezidentské volby 2023

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 27.12.2022

Volba prezidenta ČR se koná ve dnech 13. a 14. ledna 2023.

Volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu bude otevřena v pátek 13.1.2023  od 14 do 22 hodin, v sobotu 14. ledna 2023 od 8 do 14 hodin.

V případě konání II. kola volby prezidenta ČR ve dnech 27. a 28. ledna 2023 ve stejný čas.

Právo volit prezidenta České republiky má státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole může volit státní občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023 dosáhl věku 18 let. CIZÍ státní příslušníci NEVOLÍ.

Hlasovací lístky do I. a II. kola voleb budou doručeny všem voličům, kteří mají v Čisté trvalý pobyt. 

V těchto volbách lze volit na voličský průkaz, o který si volič může osobně požádat na našem OÚ, pokud je ve stálém seznamu voličů (má zde trvalý pobyt), a může volit v jiné obci nebo městě po celé ČR. Voličský průkaz pro obě kola voleb může být vydán osobně nejdříve  29.12.2022 a nejpozději 11.1.2023.

Pokud si občan Čisté podá písemnou žádost doručenou nejpozději 7 dnů před konáním voleb, tedy v pátek 6. ledna 2023 do 16 hodin, v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem, nebo v elektronické podobě zaslané pouze datovou schránkou, bude mu zaslán na uvedenou adresu po celé ČR nebo i do zahraničí.

Český občan s trvalým pobytem jinde v ČR, žijící v Čisté, si může požádat ve své obci či městě o voličský průkaz a může ve dnech voleb volit prezidenta v naší obci.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a voliči tak nebude umožněno hlasovat.

Přijďte k volbě prezidenta ČR a zvolte správně.

 


Kontaktní informace:

adresa:
Čistá 195
29423 Čistá u Mladé Boleslavi

IČ: 00237621
datová schránka: 7zvavfe
č.ú.: KB Ml.Boleslav 4526-181/0100

Úřední hodiny

obec, sekretariát:
po: 7:30 – 17:00
st: 7:30 – 17:00 + KNIHOVNA
čt: 7:30 – 15:00
pá: 7:30 – 12:00
starosta:
po: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00
st: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00

Telefony:

obec, sekretariát:
+420 326 303 221
starosta:
+420 724 162 911

mail:
info@obeccista.cz
oucista@seznam.cz