obec Čistá / obecní úřad / poskytování informací

OBECNÍ ÚŘAD / POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 14.12.2022

Odpověď na žádost ze dne 


Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 25.10.2022

Odpověď na žádost ze dne 19.10.2022 pro žadatele V.H.


dokumenty:
odpověď na žádost o poskytnutí informace [ pdf, 510 kB ]
příloha [ pdf, 6338 kB ]

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 24.8.2022

Odpověď na žádost ze dne 24.8.2024 pod č.j. 50/OUC/2022


dokumenty:
odpověď [ pdf, 221 kB ]
požadovaný dokument [ pdf, 3398 kB ]

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 23.3.2022

Odpověď na žádost ze dne 22.3.2022


dokumenty:
odpověď [ pdf, 225 kB ]
požadovaný dokument [ pdf, 5935 kB ]

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 13.1.2022

Požadované dokumenty byly zaslány elektronicky na emailovou adresu žadatele. Došlé a vydané faktury za rok 2021 pro rozsáhlost souborů přílohou této zveřejněné odpovědi nebudou.


dokumenty:
odpověď na žádost o poskytnutí informace [ pdf, 239 kB ]
požadovaný dokument [ pdf, 4445 kB ]

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 25.11.2021

Odpověď na žádost ze dne 23.11.2021


Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 16.3.2021

žádost  pana J.L., ze dne 10.3.2021 přijata pod č.j. 40/15.3.2021

odpověď dne 16.3.2021


Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 12.8.2019

Žádost ze dne 8.7.2019 - č.j.: 84/8.7.2019

Žadatel:  V.H.  -   požádán o prodloužení lhůty z důvodu čerpání dovolenéna OÚ.

Žádost byla vyřízena kladně ve smyslu tohoto zákona dne 12.8.2019

Způsob předání: V souladu se žádostí na emailovou adresu.

 

Žádost ze dne 26.7.2019 - č.j.: 90/26.7.2019

Žadatel:  P.D.

Žádost byla vyřízena kladně ve smyslu tohoto zákona dne 12.8.2019

Způsob předání:  V souladu se žádostí na adresu žadatele doporučeně.


Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle 106/1999 Sb.

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 4.11.2021

Odpověď na žádost žadatele D.Š. ze dne 2.11.2021


Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 10.10.2019

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 10.10.2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 10.10.2019


Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 21.8.2019

 

Odpověď na žádost č. 88/20.8.2019


dokumenty:
Odpověď na žádost podle 106/1999 Sb. [ pdf, 345 kB ]

Odpověď na žádost podle 106/1999 Sb.

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 17.9.2021

Dne 15.9.2021 byla emailem doručena žádost č.j. 163/15.9.2021 žadatele V.H. o poskytnutí informací.

Žadateli byly dokumenty zaslány dne 17.9.2021 v požadovaném formátu na jeho emeilovou adresu.


dokumenty:
požadovaný dokument [ pdf, 1358 kB ]
požadovaný dokument [ pdf, 6281 kB ]

Poskytování informací, příjem podání

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 2.12.2016

Důvod a způsob založení

Obec Čistá  se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

 

Příjem žádostí o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb. a způsob podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Poskytnutí informace je následně podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel nezaplatí do 60 dnů, od jejího oznámení, obec žádost o informaci odloží, o čemž žadatele vyrozumí. viz. Sazebník ....

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
- do 15 dní s možností prodloužení na 10 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně  na adresu obecního úřadu,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

 


Výroční zpráva o poskytování informací 2020

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 26.1.2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2020


Výroční zpráva o poskytování informací 2021

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 17.2.2022

Výroční zpráva o poskytování informací 2021


Výroční zpráva o poskytování informací 2022

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 16.1.2023

Výroční zpráva za rok 2022


dokumenty:
2022 [ pdf, 710 kB ]

Výroční zpráva o poskytování informací za 2017

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 4.4.2018

Výroční zpráva o poskytování informací za 2017


Výroční zpráva o poskytování informací za 2018

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 11.2.2019

Výroční zpráva o poskytování informací 2018


Výroční zpráva o poskytování informací za 2019

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 16.1.2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019,  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Kontaktní informace:

adresa:
Čistá 195
29423 Čistá u Mladé Boleslavi

IČ: 00237621
datová schránka: 7zvavfe
č.ú.: KB Ml.Boleslav 4526-181/0100

Úřední hodiny

obec, sekretariát:
po: 7:30 – 17:00
st: 7:30 – 17:00 + KNIHOVNA
čt: 7:30 – 15:00
pá: 7:30 – 12:00
starosta:
po: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00
st: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00

Telefony:

obec, sekretariát:
+420 326 303 221
starosta:
+420 724 162 911

mail:
info@obeccista.cz
oucista@seznam.cz