obec Čistá / obec / územní plán

OBEC / ÚZEMNÍ PLÁN

Návrh územního plánu Čistá

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 14.12.2016

Zastupitelstvo obce Čistá příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydává usnesením č 13/2011 ze dne 29. června 2011
 

Podle zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů dle §50 až §55, dle přílohy č. 7 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném znění a metodiky „MINIS verze 2.2 duben 2010“.
 

 


Zpráva o uplatňování ÚP Čistá schváleno na VZ dne 7.6.2017 usnesení č. 17/-2017

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 26.6.2017

Zpráva o uplatňování ÚP Čistá


dokumenty:
Zpráva o uplatňování ÚP Čistá [ pdf, 11271 kB ]

Kontaktní informace:

adresa:
Čistá 195
29423 Čistá u Mladé Boleslavi

IČ: 00237621
datová schránka: 7zvavfe
č.ú.: KB Ml.Boleslav 4526-181/0100

Úřední hodiny

obec, sekretariát:
po: 7:30 – 17:00
st: 7:30 – 17:00 + KNIHOVNA
čt: 7:30 – 15:00
pá: 7:30 – 12:00
starosta:
po: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00
st: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00

Telefony:

obec, sekretariát:
+420 326 303 221
starosta:
+420 724 162 911

mail:
info@obeccista.cz
oucista@seznam.cz