obec Čistá / aktuality / Informace o plánované stavbě „Chodník podél Krajské silnice S III/27234 s úpravou křižovatky U pomníku“

AKTUALITY

Informace o plánované stavbě „Chodník podél Krajské silnice S III/27234 s úpravou křižovatky U pomníku“

zveřejnil/a: Hrubý Vladimí­r | 28.1.2019

Zřejmě jste již zaregistrovali informaci o plánované stavbě Chodníku podél Krajské silnice S III/27234 s úpravou křižovatky u pomníku.

 

Tato část Krajské komunikace podél č.p. 190, 171, 174, 161, 165, 260 (parkoviště u Restaurace na Hřišti) a podél dvou autobusových zastávek je poměrně frekventovaná, a proto velice nebezpečná zejména pro chodce, protože zde chybí chodníky. Stávající křižovatka je poměrně nepřehledná, zároveň je zde také celkem silný provoz. Dalším problémem je časté propadání části vozovky přímo v této křižovatce.

 

Z těchto důvodů obec plánuje investovat nemalé prostředky do stavby Chodníku podél Krajské silnice S III/27234 v trase od parkoviště u fotbalového hřiště až po křižovatku na Bělou pod Bezdězem a Plužnou (po odbočku do ulice k č.p.50 a 272). S touto plánovanou realizací výstavby chodníku je také (dle požadavku Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru MB - Dopravního inspektorátu) nutné provézt úpravu stávající křižovatky.

 

Celá rekonstrukce by mohla začít v ideálním případě ještě v roce 2019, ale reálný termín je spíše až rok 2020. Rekonstrukce bude pravděpodobně probíhat bez uzavírky této komunikace a stávající křižovatky, ale byla by připravena nutná různá dopravní omezení, o kterých vás budeme před zahájením prací informovat.

 

Rozpočet na tuto plánovanou stavbu je v současné době stanoven na 4 232 541,-Kč. Financování se předpokládá z rozpočtu obce za spoluúčasti Poskytovatele dotace (IROP – Integrovaný regionální operační program), přičemž maximální výše dotace může být až 2 375 000,-Kč.

 

Kromě již zmíněných chodníků bude vybudováno v celé trase plánovaného chodníku nové pouliční osvětlení (10 lamp), přechody pro chodce, výstavba dvou bezbariérových nástupišť u autobusových zastávek, zatravněné plochy atd. V přílohách se můžete podívat na výkresy připravované rekonstrukce.

 

Ještě před začátkem samotné plánované stavby Vás budeme informovat o podrobnostech.

 

Za OÚ Čistá

Vladimír Hrubý, Zdeněk Tyšer


obrázky:
Celkový pohled Úsek od parkoviště ke křižovatce Úsek křižovatky Úsek od křižovatky směrem na Bělou pod Bezdězem

Kontaktní informace:

adresa:
Čistá 195
29423 Čistá u Mladé Boleslavi

IČ: 00237621
datová schránka: 7zvavfe
č.ú.: KB Ml.Boleslav 4526-181/0100

Úřední hodiny

obec, sekretariát:
po: 7:30 – 17:00
st: 7:30 – 17:00 + KNIHOVNA
čt: 7:30 – 15:00
pá: 7:30 – 12:00
starosta:
po: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00
st: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00

Telefony:

obec, sekretariát:
+420 326 303 221
starosta:
+420 724 162 911

mail:
info@obeccista.cz
oucista@seznam.cz